ZAKELIJK LEIDER

Markttheater de Gloed is een nieuw theaterplatform dat voorstellingen programmeert en produceert voor op de markt. Wij blazen nieuw leven in het eeuwen oude markttheater. Wij creëren een open ontmoetingsplek, midden tussen de marktlui en kramen, waar een cultureel divers en (on)ervaren theaterpubliek in aanraking komt met toegankelijk geëngageerd theater. Een plek, midden in de publiek ruimte, voor reflectie, confrontatie en verbinding.

Wij zijn een flexibel opererende organisatie die met verschillende markten in Amsterdam samenwerkt (momenteel de Sunday Market en Pure Markt). Diverse vormen van theater komen samen in de levendige en volkse setting van de markt. Momenteel ligt de focus op het uitbouwen van nieuwe samenwerkingen met markten (o.a. de Dappermarkt), het realiseren van coproducties en het vormen van een markttheatercollectief.

Diversiteit zien wij graag terug in ons marktpubliek, in de programmering / producties en onze organisatie. Wij geloven dat diversiteit in onze organisatie bijdraagt aan het creëren van een inclusief markttheater. Daarom nodigen wij nadrukkelijk kandidaten met een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren.

Markttheater De Gloed is op zoek naar een

zakelijk leider

0,2 fte (met uitzicht op uitbreiding)

Functieomschrijving
De zakelijk leider is samen met de artistiek leider eindverantwoordelijk voor het beleid en de jaarlijkse ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten van de stichting. Meer specifiek is hij/zij daarbij verantwoordelijk voor de algehele organisatie, coördinatie, de financiële gang van zaken, fondsenwerving en het personeelsbeleid van de organisatie.

Wat zoeken wij?

 • Affiniteit met theater in de publieke ruimte, diversiteit en actualiteit.

 • Affiniteit met de artistieke doelstellingen van Markttheater de Gloed.

 • Organisatieontwikkeling-expertise.

 • Enthousiasme om in een jonge organisatie (met een jong team) te werken.

 • Aantoonbare kennis en inzicht op het gebied van financiële zaken.

 • Ervaring met fondsenwerving.

 • Hbo- of wo-denk- en werkniveau.

 • Een duidelijke visie op de zakelijke kant van Markttheater de Gloed.

 • Schrijfvaardig en nauwkeurig (in Nederlands en Engels).

Taken

 • Stelt in samenspraak met de artistiek leider de jaarbeleidsplannen op (in de toekomst ook meerjarenbeleidsplannen).

 • Financiële kant van subsidieaanvragen schrijven, begrotingen opstellen en beheren.

 • Zorg dragen voor juiste financieringsmix: fondsen, sponsors en vriendenconstructies.

 • Legt en onderhoudt contacten met zakelijke relaties, vertegenwoordigers van subsidiënten en andere partijen.

 • Samen met artistiek leider verantwoordelijk voor positionering en contact richting gemeente, overheid en andere relevante partijen (daar waar mogelijk in samenwerking met bestuur).

 • Financiële administratie: bewaking liquiditeit en uitgaven. Contact met boekhouder over administratie en jaarrekening.

 • Regelt planning, organisatie en verslaglegging van bestuursvergaderingen (tenminste tweemaal per jaar).

 • Over de uitvoering van zijn/haar taken legt de zakelijk leider verantwoording af aan het bestuur.

Wij bieden

 • Er wordt gestreefd naar salariëring conform Cao Toneel en Dans.

 • Een functie met flexibele werktijden (in afstemming met de rest van het team).

 • De ruimte om met eigen verantwoordelijk een jonge organisatie op te bouwen en daarmee het markttheater op de kaart te zetten.

Mail je cv met een motivatiebrief naar sean@markttheaterdegloed.nl. Je sollicitatie ontvangen we graag voor 31 december 2018. Op basis van de motivatiebrief en cv wordt met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd in week 2 en 3 (2019). Voor vragen kun je je ook richten tot Sean Hauser via het bovengenoemde e-mailadres of bellen naar 0612271790.