Markttheater De Gloed Ensemble | het ensemble van de markt

Het ensemble wil herkenbare en menselijke verhalen vertellen over grote sociale thema’s. Voorstellingen komen voort vanuit een collectieve en interdisciplinaire brainstorm en interactie met de marktgemeenschap, de buurten daaromheen en kenners uit wetenschap, politiek en sociale bewegingen. Zo beoogt het ensemble nieuwe verbindingen te realiseren binnen de context van de markt. Om de sociale en maatschappelijke relevantie van de markt als ontmoetingsplek te bekrachtigen.

Het ensemble betrekt per project andere makers, buurtbewoners en experts.

Producties 2019

Gentleness (werktitel)

In wat voor een samenleving willen we leven? Een waarin de vrije markt bepaalt wie wel of niet in de stad kan wonen? Of een waarin de buren niet geforceerd naar een randgemeente moeten verhuizen? Gentrificatie en de uitholling van het sociale huursysteem ontwrichten de sociale dynamiek van Amsterdam en andere grote steden. Liberalisering en flexibilisering van huisvesting zorgen er steeds meer voor dat marktwerking op de woningmarkt in trek is en ‘the way to go’. Gentleness is een muzikale montage voorstelling over het wel en wee van gentrificatie.

Voor Gentleness wordt nauw samengewerkt met Bond Precaire Woonvormen

Ensemble leden