Markttheater De Gloed ensemble

Het ensemble is de vaste bespeler van Markttheater De Gloed. Het ensemble wil herkenbare en menselijke verhalen vertellen over grote sociale thema’s. Voorstellingen komen voort vanuit een collectieve en interdisciplinaire brainstorm en interactie met de marktgemeenschap, de buurten daaromheen en kenners uit wetenschap, politiek en sociale bewegingen. Zo beoogt het ensemble nieuwe verbindingen te realiseren binnen de context van de markt.Het ensemble betrekt per project andere makers, buurtbewoners en experts.

Productie 2019 | Sores in de City

DSC01041Edit.jpg

De stad veranderd. Er wordt gebouwd. Nieuwe mensen trekken de stad in. Hippe koffietentjes komen als paddenstoel uit de grond. Koopprijzen reizen de pan uit. Het sociale huursysteem is afgekalfd. Voor vele betekenen deze ontwikkelingen de start van een nomadisch bestaan richting de periferie, of zelfs de stad uit. Voor sommige is het proces van gentrificatie onhoudbaar, noodzakelijk en een geschenk uit de hemel om eindelijk eens de stad aan te pakken en hoger op de kaart te brengen.

Van wie is de stad? In de muzikale voorstelling Sores in de City belicht het Markttheater De Gloed ensemble de huidige ontwikkelingen in de stad. Ze spraken met Amsterdamse bewoners, woningcorporaties, beleidmakers, sociologen en sociale woonorganisaties.


Voor Sores in de City wordt nauw samengewerkt met Bond Precaire Woonvormen.

Ensemble leden